६७ वर्षसम्म ननुहाउँदा कस्तो होला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्