चर्चित तर यो निर्वाचनले जमानत जफत गरेका ७ उम्मेदवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्