‘भ्रष्ट नेताहरुले कवाडीखाना बनाएको काठमाडौं बालेनले हराभरा बनाउँदैछन्’ ‘भ्रष्ट नेताहरुले कवाडीखाना बनाएको काठमाडौं बालेनले हराभरा बनाउँदैछन्’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्