विदेशमा जाँदा, रहँदा र फर्कदा के के कुरामा ध्यान दिने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्