विदेशमा कमाएको पुँजी र सिप उचित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ विदेशमा कमाएको पुँजी र सिप उचित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्