अधिकार माग्दामाग्दै दिने ठाउँमा पुगे हर्क साम्पाङ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्