नेपालको प्रश्नः केपी ओलीलाई चुट्की बजाउदा राणलाई किन पोल्यो ? नेपालको प्रश्नः केपी ओलीलाई चुट्की बजाउदा राणलाई किन पोल्यो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्