पीपलको पत्तामा आर्ट, कमाइ लाख
प्रतिक्रिया दिनुहोस्