तिहार किन छ विषेश, जसबाट हुन्छ खुसी र हर्षको अभिषेक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्