नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी गठबन्धनले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता
प्रतिक्रिया दिनुहोस्