एमालेको आए सत्ता, न्युनतम २५ हजार ज्याला
प्रतिक्रिया दिनुहोस्