नेपालीले यौनबारे नबुझ्दा मानसिक रोगी बढे
प्रतिक्रिया दिनुहोस्