सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोचक गणित, जता पनि १ सासंद कम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्