राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्