बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर कुन हो ? कुन उमेरमा हुन्छ खतरा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्