पौडेलले पूरा गरे वाचाः बिना तामझाम राष्ट्रपतिको सवारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्