जमीनको लोभले जागिर खाने त्यो समय जमीनको लोभले जागिर खाने त्यो समय
प्रतिक्रिया दिनुहोस्